DOMI - dopełnianie do 30

Gry planszowe i logiczne

Informacje

DOMI- dopełnianie do 30 to pomoc edukacyjna służąca poszerzeniu i utrwalaniu wiedzy dziecka na wstępnym etapie edukacji matematycznej. Jest wartościową propozycją pomocy w doskonaleniu umiejętności rachunkowych dziecka: dodawania w zakresie 30 i dopełniania do 30. Daje możliwość obliczeń w pamięci, co wpływa na doskonalenie umiejętności i biegłości wykonywania działań matematycznych. DOMI- ukryte wyrazy to materiał edukacyjny służący do: dopełnia do pełnych dziesiątek w zakresie 30 wykonywania prostych obliczeń: obliczania sumy trzech liczb w zakresie 30 zapisywania odpowiednich formuł matematycznych obliczania i dobierania brakujących składników wykorzystuje związek dodawania z odejmowaniem do ustalenia wartości niewiadomej liczby dowolnym sposobem oblicza wartość liczby stanowiącej dopełnienie do 30. Sposoby realizacji: Ćwiczenia i zabawy wprowadzające (wstępne), np. głośne liczenie wprzód i wstecz (od 0 do 10; do 20; do 30 i odwrotnie) wskazywanie miejsca wybranych liczb na osi liczbowej dobieranie konkretnych przedmiotów o odpowiednich liczebnościach i łączenie ich w zbiory 10 \" elementowe tworzenie par dopełniających się liczb w kolorach, kart liczbowych itp. łączenie w pary wzajemnie dopełniających się liczb w ciągu liczbowym \" zapis w postaci dodawania dostrzeżenie analogii podczas dopełniania do 10, do 20, do 30 Samodzielne lub w parach układanie klocków DOMI w pętlę, zgodnie z podanym warunkiem: Dopełnij do 30. liczenie w pamięci (lub\".) zapisywanie działań i wykonywanie obliczeń pomocniczych Wspólne ustalenie kolejnych etapów wykonywania obliczeń prowadzących do ustalenia wartości poszukiwanej liczby, np. 8 + 8 + 9 + \" = 30 2 x 8 + 9 + \" = 30 16 + 9 + \" = 30 25 + \" = 30 \" = 30 \" 25 Wykonywanie obliczeń rachunkowych w zeszycie przedmiotowym: zapisanie formuły matematycznej, wynikającej z układu liczb na klocku, np. 5 + 5 + 4 + = 30 lub 2 x 5 + 4 + \" = 30 itd. obliczenie brakującego składnika dowolnym sposobem lub sposobem wskazanym przez nauczyciela wykorzystanie uzyskanych wyników do ułożenia kontrolnego ciągu klocków. Warianty: \"Wylosuj i oblicz\" \" ćwiczenia doskonalące sprawność rachunkową (ćwiczenie może wykonywać jednocześnie kilku uczniów) prowadzący rozkłada klocki DOMI zapisem do spodu uczniowie losują po tyle samo klocków i przygotowują zeszyty prowadzący wyjaśnia, jak należy odczytać zapis każdego wylosowanego klocka i na czym polega zadanie: liczby na prawym polu należy połączyć wybranymi znakami działań tj. +, -, x, : tak, aby w wyniku obliczeń otrzymać liczbę zapisaną na lewym polu, np. 26 = 8 + 8 + 9 + W oparciu o klocki DOMI należy zapisać formułę matematyczną i ustalić wartość niewiadomej liczby. Gra przeznaczona dla 2 \" 4 graczy: prowadzący rozkłada klocki DOMI zapisem do spodu i ustala, kto rozpocznie grę. każdy gracz losuje po 4 klocki, a pozostałe są nieodkryte. pierwszy gracz wykłada dowolny klocek, następny wykonuje obliczenia i dokłada pasujący klocek. Jeśli nie posiada odpowiedniego klocka, bierze klocek nieodkryty. Jeśli zapis na tym klocku pasuje \" dokłada go, jeśli nie pasuje \" to go zatrzymuje. gra kończy się wówczas, gdy jeden z graczy pozbędzie się wszystkich klocków DOMI. Uwaga: gracze mogą wykonywać obliczenia w pamięci lub na kartce. Podejmowanie prób układania zadań tekstowych do wylosowanych klocków DOMI. Ilość klocków: 28 Ilość zadań: 56 Osiłek traktor z przyczepą Nr1 i łyżką

Cena: 55,05 50,93 zł
Dostępność: dostępny od ręki