DOMI - dopełnianie do 30

Gry i Puzzle

DOMI- dopełnianie do 30 to pomoc edukacyjna służąca poszerzeniu i utrwalaniu wiedzy dziecka na wstępnym etapie edukacji matematycznej. Jest wartościową propozycją pomocy w doskonaleniu umiejętności rachunkowych dziecka: dodawania w zakresie 30 i dopełniania do 30. Daje możliwość obliczeń w pamięci, co wpływa na doskonalenie umiejętności i biegłości wykonywania działań matematycznych. DOMI- ukryte wyrazy to materiał edukacyjny służący do: dopełnia do pełnych dziesiątek w zakresie 30 wykonywania prostych obliczeń: obliczania sumy trzech liczb w zakresie 30 zapisywania odpowiednich formuł matematycznych obliczania i dobierania brakujących składników wykorzystuje związek dodawania z odejmowaniem do ustalenia wartości niewiadomej liczby dowolnym sposobem oblicza wartość liczby stanowiącej dopełnienie do 30. Sposoby realizacji: Ćwiczenia i zabawy wprowadzające (wstępne), np. głośne liczenie wprzód i wstecz (od 0 do 10; do 20; do 30 i odwrotnie) wskazywanie miejsca wybranych liczb na osi liczbowej dobieranie konkretnych przedmiotów o odpowiednich liczebnościach i łączenie ich w zbiory 10 " elementowe tworzenie par dopełniających się liczb w kolorach, kart liczbowych itp. łączenie w pary wzajemnie dopełniających się liczb w ciągu liczbowym " zapis w postaci dodawania dostrzeżenie analogii podczas dopełniania do 10, do 20, do 30 Samodzielne lub w parach układanie klocków DOMI w pętlę, zgodnie z podanym warunkiem: Dopełnij do 30. liczenie w pamięci (lub".) zapisywanie działań i wykonywanie obliczeń pomocniczych Wspólne ustalenie kolejnych etapów wykonywania obliczeń prowadzących do ustalenia wartości poszukiwanej liczby, np. 8 + 8 + 9 + " = 30 2 x 8 + 9 + " = 30 16 + 9 + " = 30 25 + " = 30 " = 30 " 25 Wykonywanie obliczeń rachunkowych w zeszycie przedmiotowym: zapisanie formuły matematycznej, wynikającej z układu liczb na klocku, np. 5 + 5 + 4 + = 30 lub 2 x 5 + 4 + " = 30 itd. obliczenie brakującego składnika dowolnym sposobem lub sposobem wskazanym przez nauczyciela wykorzystanie uzyskanych wyników do ułożenia kontrolnego ciągu klocków. Warianty: "Wylosuj i oblicz" " ćwiczenia doskonalące sprawność rachunkową (ćwiczenie może wykonywać jednocześnie kilku uczniów) prowadzący rozkłada klocki DOMI zapisem do spodu uczniowie losują po tyle samo klocków i przygotowują zeszyty prowadzący wyjaśnia, jak należy odczytać zapis każdego wylosowanego klocka i na czym polega zadanie: liczby na prawym polu należy połączyć wybranymi znakami działań tj. +, -, x, : tak, aby w wyniku obliczeń otrzymać liczbę zapisaną na lewym polu, np. 26 = 8 + 8 + 9 + W oparciu o klocki DOMI należy zapisać formułę matematyczną i ustalić wartość niewiadomej liczby. Gra przeznaczona dla 2 " 4 graczy: prowadzący rozkłada klocki DOMI zapisem do spodu i ustala, kto rozpocznie grę. każdy gracz losuje po 4 klocki, a pozostałe są nieodkryte. pierwszy gracz wykłada dowolny klocek, następny wykonuje obliczenia i dokłada pasujący klocek. Jeśli nie posiada odpowiedniego klocka, bierze klocek nieodkryty. Jeśli zapis na tym klocku pasuje " dokłada go, jeśli nie pasuje " to go zatrzymuje. gra kończy się wówczas, gdy jeden z graczy pozbędzie się wszystkich klocków DOMI. Uwaga: gracze mogą wykonywać obliczenia w pamięci lub na kartce. Podejmowanie prób układania zadań tekstowych do wylosowanych klocków DOMI. Ilość klocków: 28 Ilość zadań: 56 Osiłek traktor z przyczepą Nr1 i łyżką

Duesenberg Model J Torpedo, Karty do gry Piatnik 1 talia Erotica, 15 EL. Mały jeleń, Wyklejane obrazki - pieski, Mały majsterkowicz, SIKU Super Ciężarówka do Przewozu Drewna, Road Rippers Street screamers Ford Mustang, BARBIE Księżniczki Kolorowe fryzury, Blondynka, Ogromna kuchnia Little Chef na baterie kran z wodą, Tea bag - Wiejska zagroda, Drewniane klocki Toytown 15 elementów, Małe modelki, Funny Bear Nie Spieszę Się Jadę Do Pracy, CASTOR 500 EL. WYPOCZYNE K;PIES NA HAMAKU, Bob Budowniczy Wiertarko-wkrętarka, JAKKS Kopciuszek Peruka, FILIPEK DREW. SZACHY MIKRUS, Zestaw do malowania piaskiem Księżniczki, Tablica do pisania + notes Garden, PEPPA Domek zabaw delux